Våre tjenester

Grunnarbeid for bygg

Vi utfører arbeider i tilknytning til infrastruktur for bolig- næringsbygg, samt masseforflytning av ulike masser.

betongplate

Betongarbeid

Mindre støpearbeider, plate på mark, betongsaging og kjerneborring.

Anleggsgartnerarbeid

Vi utfører arbeider med steinsetting, støttemurer, asfaltering og beplantning på grøntanlegg.

Vann- og avløpsarbeid

VA-arbeider i tilknytning til både nyanlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg, samt plastsveising med speil og elmuffe.

Boring- og sprengning

Vi utfører diverse boring- og sprengningsarbeider for veg, tomt og VA.