18. juli 2018

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Rønningen Maskin AS

Denne personvernerklæringen ble publisert 18.07.18.

Rønningen Maskin AS ønsker å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.

 

Hvem vi er

Rønningen Maskin AS er et maskinentreprenørfirma som utfører store og små oppdrag for både offentlig og privat sektor. Oppdragene består av grunnarbeid for bygg, veganlegg, mindre betongarbeider, anleggsgartner-, vann- og avløpsarbeid, boring og sprengning. Selskapets kontoradresse er Kirkevegen 32, 2150 Årnes, Norge.

Vår nettstedsadresse er: https://www.ronningenmaskin.no

 

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

Rønningen Maskin AS samler i personopplysninger om deg når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, e-post eller via websidene våre i de tilfeller du ønsker å benytte deg av våre tjenester. Vi samler også inn personopplysninger fra andre legitime kilder eller offentlige kilder i forbindelse med kontrakter/anbud.

 

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre avtalt tjeneste i forbindelse med oppstart, utførelse og oppfølging av kundeavtaler/kontrakter. Vi samler også inn opplysninger om våre leverandører og samarbeidspartnere, samt om ansatte og av personer som søker jobb i selskapet vårt.

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Svare på et «Kontakt oss»-skjema
 • Følge opp innkommende forespørsler (Kundestøtte, e-post eller telefonsamtaler)
 • Utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, faktura, påminnelser og lignende.
 • Behandle jobbsøknad

 

Rettslig grunnlag for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter, avtaler og henvendelser

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører. Informasjon som innhentes via våre kontaktskjemaer på ronningenmaskin.no og ved henvendelser, lagres bare i tilfeller det blir aktuelt at du vil benytte våre tjenester. Dette er for at vi skal kunne kontakte deg, fakturere etc.

 

Hvilke personopplysninger samles inn?

Eksempler på informasjon som innhentes og registreres er

 • Firmanavn / kundenavn
 • Kontaktperson.
 • Firmaadresse/fakturaadresse
 • Telefonnummer, stilling (Ved større anbud) og e-postadresse
 • Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post.
 • Hvis du søker på en jobb hos Rønningen Maskin AS, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

 

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss.

 

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene Rønningen Maskin AS har om deg
 • Rett til å be Rønningen Maskin AS korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når de ikke lenger er nødvendig for Rønningen Maskin AS å oppbevare slike data.
 • Rett til å be om at vi begrenser ytterligere databehandling av dine personopplysninger dersom du mener det har oppstått unøyaktighet eller dårlig behandling av personopplysningene dine.

 

Deling av dine personopplysninger

Dersom det eksisterer en tredjeparts tjenesteleverandør som jobber på våre vegne, kan Rønningen Maskin AS sende kun nødvendige opplysninger om deg til våre distributører, underleverandører og andre organisasjoner i den hensikt å kunne levere tjenester til deg på våre vegne. Utenom dette tilfellet vil vi hverken dele eller utveksle dine personopplysninger uten samtykke.

 

Våre tredjeparts leverandører

Vi samarbeider med ulike tredjeparts produkt- og tjenesteleverandører, slik som f.eks 24seven office (CRM/-faktureringsprogram) eller Smartdok(Time- og prosjektføringsprogram), som vi kan lagre noen av dine personopplysninger hos. Disse leverandørene kan opptre som databehandlere av opplysningene dine, og vi råder deg derfor til å lese deres retningslinjer for personvern.

 

Lovpåleggelse og datainnbrudd

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

Ved datainnbrudd som kan få følger for enkeltpersoners opplysninger, skal Rønningen Maskin AS rapportere og håndtere situasjonen umiddelbart.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Rønningen Maskin AS forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.