28. februar 2018

Om oss

Om Rønningen Maskin AS

Rønningen Maskin AS startet som et enkeltmannsforetak i 1985 og ble i 2005 registrert som et AS. Vi har gravemaskiner, lastebiler, borerigger og dumpere til rådighet i vårt arbeid. Med om lag 40 ansatte med god kompetanse og bred erfaring, sikrer vi en effektiv og kvalitetsrettet gjennomføring av prosjektene vi påtar oss.

Rønningen Maskin AS utfører store og små oppdrag for både offentlig og privat sektor. Vi samarbeider blant annet med vegvesenet og jobber på oppdrag for kommunen med veg, vann og avløp. Vi utfører også store oppdrag for Årnes vannverk SA, Nordbohus Romerike AS, Backe Romerike AS og Trysilhus AS.

Mål og visjoner:
Rønningen Maskin AS skal gjennom sin kompetanse og erfarenhet skape rom for sterke og varige kunderelasjoner, solide samarbeid og sørge for at prosjekt blir utført på en miljøvennlig måte med fokus på tid, økonomi, HMS og kvalitet.

En god arbeidsplass og lærebedrift:
Rønningen Maskin AS anses som en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og høy trivsel blant de ansatte. 

Bedriften er merket som godkjent lærebedrift og har flere lærlinger ute i feltet. Det er viktig for oss å være med på å utdanne morgendagens fagarbeidere, samt gi ungdom og voksne anledning til å delta i arbeidslivet slik at de kan være forberedt på det som venter etter endt læretid.

Erik Rønningen
Daglig leder
Telefon: +47 901 92 438
erik@ronningenmaskin.no

Håkon Rønningen
Formann/administrasjon
Telefon: +47 975 51 510
hakon@ronningenmaskin.no

Ole Kristian Rønningen

Ole Kristian Rønningen
Formann/mekaniker
Telefon: +47 975 51 520

Torstein Aamelfot
Formann
Telefon: +47 975 51 503
torstein@ronningenmaskin.no

Hedda Thesen
Økonomi- og HR
Telefon: +47 908 75 874
hedda@ronningenmaskin.no